Izdana knjiga “Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences”

Izdana knjiga “Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences”

Institut za društvene znanosti Ivo Pilar (Zagreb) i Mirovni institut (Ljubljana) izdali su knjigu Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences (ur. Ivana Radačić i Mojca Pajnik).

Knjiga tematizira sličnosti i razlike u politikama i praksama prostitucije u dvije post-socijalističke države u kojima je prostitucija tabuizirana i marginalizirana tema, kako u javnom diskursu, tako i u istraživačkom. Fokus je na pravnim i policy okvirima kojima se regulira prostitucija te njihovim učincima na živote osoba koje se bave prostitucijom. Naslanjajući se na postojeću literaturu i intervjue sa stručnjacima, u knjizi se, osim pravnog okvira te javnih i policy diskursa, analiziraju iskustva osoba koje se bave prostitucijom: njihovi životni putevi i rad te odnosi s klijentima, organizatorima i policijom. Knjiga donosi preporuke za izradu i implementaciju politika koje su utemeljene u prijedlozima ispitanica te potkrijepljene međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava i primjerima dobre prakse.

Komentari recenzenata

“Ova knjiga predstavlja prvu socio-pravnu studiju seksualnog rada u Hrvatskoj i Sloveniji. Time ne samo što nadopunjuje već postojeće javnozdravstvene (Hrvatska) i sociološke (Slovenija) uvide u ovaj fenomen u dvjema državama, već iznosi bogat sociokulturni i socioekonomski kontekst iskustava seksualnog rada/prostitucije za buduća istraživanja. (…) U kontekstu međunarodnih istraživanja, ovu knjigu bi se trebalo koristiti kako bi se dobili sustavni i utemeljeni uvidi u fenomen seksualnog rada u post-tranzicijskoj regiji Europe.” – Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

“Ova monografija predstavlja originalni znanstveni rad utemeljen u uključivom istraživanju koje je, dajući glas subjektima istraživanja, omogućilo istraživačicama da prijeđu granice već postojećeg znanja i doprinesu stvaranju novih pogleda na prostituciju i seksualni rad, te je otvorilo područje promišljanja u znanosti, istraživanjima, društvenim pokretima i javnim politikama.”- Vesna Leskošek, Fakultet socijalnog rada Sveučilišta u Ljubljani

 O knjizi

 “Ova će knjiga biti informativna i poticati na razmišljanje znanstvenike/ce, aktiviste/kinje i seksualne radnike/ce, neovisno o njihovim prethodnim uvjerenjima o prostituciji. Dok su istraživanja prostitucije često uokvirena ideološkim pozicijama koje prikazuju seksualni rad bilo isključivo kao prisilu ili pak isključivo kao slobodan izbor, istraživanje na kojem se temelji ova knjiga izbjegava ovakve pretjerano pojednostavljene dihotomije. Autorice donose nijansiranu kvalitativnu analizu zakona, politika i iskustava vezanih uz prostituciju u Hrvatskoj i Sloveniji, dvije države članice Europske unije u kojima nedostaje empirijski utemeljena izrada politika o seksualnom radu.” –  Carol Harrington, Victoria University of Wellington

“Svatko tko želi znati nešto o seksualnom radu na Balkanu trebao bi pročitati ovu knjigu. Ovakva je knjiga bila itekako potrebna s obzirom na marginalni status istraživanja seksualnog rada te nedostatak službenih podataka i istraživanja seksualnog rada u objema državama (…) Zaista je osvježavajuće čitati knjigu koja pokušava nadići binarnost teorijskih pristupa (…), iznoseći proživljena iskustva osoba koje prodaju seksualne usluge u Hrvatskoj i Sloveniji. Dodatna je prednost ovog istraživanja proizvodnja znanja relevantnog za kreiranje politika; temeljem istraživačkih uvida autorice iznose niz preporuka te predlažu potrebne politike i socijalne usluge, koje su utemeljene u potrebama seksualnih radnica/ka te njihovim iskustvima i stavovima.” – Rosie Campbell, University of Leicester i University of York

Sadržaj i uvod (kliknite kako biste otvorili pdf)

Cijena knjige je 160 kn.

Kontakt za narudžbu: Mirjana.Paic-Jurinic@pilar.hr

2017-12-08T23:10:54+00:00