O projektu2017-07-05T11:34:43+00:00

O PROJEKTU

Usporedba režima prostitucije u Hrvatskoj i Sloveniji: prevladavanje isključivosti i zaštita ljudskih prava

(International Social Research Foundation, 2016-2017)

Prostitucija je i dalje tabu tema u zemljama bivše Jugoslavije i u većini je zemalja bavljenje prostitucijom kriminalizirano. U Hrvatskoj je »odavanje prostituciji« prekršaj, dok u Sloveniji prekršaj predstavlja samo intruzivno nuđenje spolnih usluga na javnom mjestu, ako time uznemiruje druge ljude. Stvaranje politika koje se odnose na prostituciju uvelike se temelji na ideološkim stavovima, a ne na empirijskim podacima, te u najvećem broju slučajeva nije utemeljeno na standardima zaštite ljudskih prava.

Tako i u slučajevima Hrvatske i Slovenije često dolazi do kršenja prava seksualnih radnica/ka. Ta se praksa ne problematizira, a ne postoje nikakve incijative ili organizacije za prav seksualnih radnica/ka. Također, u objema zemljama postoji vrlo malo istraživanja o prostituciji, pogotovo onih koja se temelje na narativima seksualnih radnica/ka. Nadalje, nema ni jedne studije koja uspoređuje politike prostitucije u Hrvatskoj i Sloveniji te njihov utjecaj na seksualne radnice/ke.

Ovo komparativno istraživanje proučava sličnosti i razlike politika prostitucije u ovim dvjema zemljama. Njime se želi proučiti odražavaju li se utvrđene razlike, i kako, u pravnom i javnom diskursu, kao i u narativima seksualnih radnica/ka. Ovo istraživanje u žarište stavlja iskustva seksualnih radnica/ka kao najvažniji izvor podataka za stvaranje i provedbu primjerenih i učinkovitih politika.

Provodeći istraživanje o prostituciji u dvjema post-socijalističkim zemljama i članicama EU-a, čiji se režimi prostitucije nalaze izvan dominantnih regulativnih okvira, ova studija donosi nove uvide u istraživanja o prostituciji na temelju kojih politike prostitucije mogu postati uključivije. Ona propitkuje središnje dihotomne koncepte u literaturi o prostituciji – žrtva/aktera, rad/nasilje u specifičnim kulturnim, ekonomskim i političkim kontekstima ovih dviju zemalja.

Cijelom istraživanju možete pristupiti klikom na link: International Social Research Foundation