Održan prvi sastanak u Zagrebu

Održan prvi sastanak u Zagrebu

Prvi sastanak održao se u Zagrebu 1.-2.lipnja 2016. godine, a sudjelovale su članicw hrvatskog tima Ivana Radačić i Lynette Šikić-Mićanović te članice slovenskog tima Mojca Pajnik i Mojca Frelih.

Raspravljalo se o sljedećim aktivnostima i zadacima: okvirni raspored istraživačkih aktivnosti; preliminarni pregled literature za komparativnu analizu politika prostitucije u Sloveniji i Hrvatskoj; matrica za analizu sudske prakse i lista indikatora; potencijalni uzorci seksualnih radnica iz svake države; moguće lokacije heterogenog uzorka; metodologija i etička pitanja istraživanja; teme intervjua i relevantna pitanja za seksualne radnice (polustrukturirani format); te planovi za publikaciju i web stranicu.

 

2017-12-08T23:04:44+00:00