Lynette Šikić-Mićanović2017-05-21T21:15:08+00:00

Lynette Šikić-Mićanović

Dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović je viša znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu gdje radi kao antropologinja od 1995. Njezini znanstveni interesi uključuju: kvalitativne istraživačke metode, etičke/metodološke pitanje, rod, ruralne žene i drugi marginalizirani skupine kao što su: Romi i beskućnici u Hrvatskoj. Dr. sc. Lynette Sikić-Mićanović je autorica dvije knjige: Skriveni životi: prilog antropologiji ruralnih žena i Hidden Lives: An anthropological Study of women’s lives i koautorica četiri knjige; kourednica tri knjige; autorica osam poglavlja (1 koautorica) knjige; jedanaest članaka u znanstvenim časopisima; i tri članaka u međunarodnim antologijama.

Radi(la) na različitim nacionalnim i međunarodnim projektima: Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (2001–2005) suradnica; Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (2007–2014) (Voditeljica od 2013); hrvatski koordinator akcije COST A–34 Gender and Well-Being: Interaction Between Work, Family and Public Policies (2005–2009) članica odbora; Voditeljica projekta The Gendered Experiences of Homelessness (ERSTE zaklada) (2009-2010); predstavnica za Hrvatsku na međunarodnom projektu Global Project on Family Equality.

Voditeljica projekta RECI+ Roma Early Childhood Inclusion (OSF, UNICEF, REF) (2012-2014). Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj, Adris, (2013) suradnica; Sociološko razvojna studija: Projekt HES Kosinj – HE Senj 2, HEP, (2016) suradnica; hrvatski koordinator akcije 2016.- 2020. COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe, članica odbora; Comparing Croatian and Slovenian prostitution regimes, Independent Social Research Foundation, UK, (2016) suradnica i Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives (HRZZ)(2017-2021) suradnica.