Stephanie Stelko2017-05-21T21:15:46+00:00

Stephanie Stelko

Stephanie Stelko završila je preddiplomski studij sociologije i antropologije 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomski studij medicinske antropologije i sociologije 2015. godine pri Graduate School of Social Sciences, University of Amsterdam. Njeni glavni interesi su seksualna i reproduktivna prava, ženska prava i socijalne i zdravstvene politike, kojima se počela baviti svojim diplomskim radom naslovljenim “Doing vaginismus: Activity and self-interpretation of clenching bodies”.

Nakon što je diplomirala, počela je volontirati u Ženskoj sobi – Centar za seksualna prava i kao novinarka za Libela: Portal za rod, spol i demokraciju, te je koautorica izvještaja Inicijative mladih za ljudska prava o sudskom procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja kao vida izvršenja ratnog zločina u Hrvatskoj. Od 2015. godine pripravnica je u uredništvu Medicine Anthropology Theory, akademskog časopisa posvećenog medicinskoj antropologiji.

Njeni ostali interesi uključuju marginalizirane skupine, antropologiju tijela i lingvističku antropologiju.