Tihana Štojs Brajković2017-05-21T21:17:06+00:00

Tihana Štojs Brajković

Tihana Štojs Brajković diplomirala je sociologiju i filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija radila je kao stručna suradnica u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (danas Ministarstvo socijalne politike i mladih) nakon čega se zapošljava kao znanstvena novakinja pri Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Polaznica je poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a njeni istraživački interesi uključuju sociologiju tijela, rodne teorije i sociologiju potrošnje. Surađivala je na više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata među kojima su Unicef – Stop nasilju među djecom (2012.), Remigrations and transformations in post-socialist European regions (2013. – 2015.), RECI – Roma Early Childhood Inclusion (2013./2014.), Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH (2009. – 2015.) i drugi. Objavila je više radova u znanstvenim časopisima te sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama.