Drugi sestanek v Ljubljani

Drugi sestanek v Ljubljani

Drugega sestanka, ki se je odvijal v Ljubljani 7. marca 2017, so se udeležile Mojca Pajnik, Mojca Frelih in Emanuela Fabijan iz Slovenije ter Ivana Radačić, Lynette Šikić-Mićanović in Stephanie Stelko iz Hrvaške.

Raziskovalke so razpravljale o terenskem delu, intervjujih, ki so jih opravile z osebami, ki delujejo v prostituciji, kot tudi z drugimi akterji, s katerimi so se pogovarjale o sodni praksi, ukrepanju policije, programih pomoči idr. Načrtovale so nadaljnje aktivnosti v okviru projekta, med njimi objava zbornika, priprava zloženke z informacijami za seksualne delavke_ce, oblikovalce politik, kot tudi javne predstavitve rezultatov projekta v Ljubljani in Zagrebu.

2017-05-22T17:03:40+00:00