Javna razprava o prostituciji in seksualnem delu v Sloveniji in na Hrvaškem

Javna razprava o prostituciji in seksualnem delu v Sloveniji in na Hrvaškem

Na javni razpravi o prostituciji in seksualnem delu v Sloveniji in na Hrvaškem, 21. maja 2017 v Ljubljani v Pritličju so raziskovalke dr. Mojca Pajnik, dr. Ivana Radačić, mag. Emanuela Fabijan in mag. Stephanie Stelko predstavile preliminarne izsledke raziskave. Razprava se je pričela z nagovorom Metke Naglič iz Amnesty International Slovenije in mag. Anje Koletnik iz Zavoda TransAkcija, ki sta med drugim opozorili na marginaliziran položaj seksualnih delavk_cev in specifično transspolnih oseb, ki so na globalni ravni zelo izpostavljeni_e nasilju, šikaniranju, tudi ubojem.

V osrednjem delu razprave smo primerjali politično-pravna okvirja normiranja prostitucije v dveh državah in ugotavljali učinke na osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo. Na podlagi intervjujev, ki so bili opravljeni v Ljubljani, Zagrebu in Splitu, smo analizirale različne izkušnje z delom v prostituciji in izpostavile probleme, ki jih intervjuvanke omenjajo v odnosu s strankami in policijo. Nadalje je razprava tekla o doživljanju stigme, varovanju zdravja, kot tudi o problemu odsotnosti iniciativ, organizacij in programov, ki bi naslavljali potrebe seksualnih delavk_cev.

Mediji o razpravi:

http://siol.net/novice/slovenija/spolno-delo-je-v-sloveniji-delno-dekriminalizirano-se-vedno-pa-stigmatizirano-povezano-tudi-s-sramotnostjo-441793

https://www.rtvslo.si/slovenija/spolne-delavke-v-sloveniji-in-na-hrvaskem-med-stigmatizacijo-in-pomanjkanjem-podpore/

2017-11-30T16:03:56+00:00