O projektu2017-05-09T00:42:23+00:00

O PROJEKTU

Primerjava režimov prostitucije na Hrvaškem in v Sloveniji: preseganje izključevanja in zagotavljanje človekovih pravic

(International Social Research Foundation, 2016-2017)

Prostitucija je tabu tema v državah nekdanje Jugoslavije; seksualno delo je v več državah kriminalizirano. Na Hrvaškem je vsako vdajanje prostituciji prekršek, medtem ko je v Sloveniji prostitucija prekršek, če se dogaja na javnem mestu in vznemirja druge. Politike s področja urejanja prostitucije slonijo na ideoloških predpostavkah in ne na podatkih iz vsakdanjega življenja, kot tudi ne na prioriteti varovanja človekovih pravic.

V obeh državah se dogajajo kršitve pravic seksualnih delavk in delavcev, ki ostajajo neproblematizirane, v odsotnosti iniciativ in organizacij, ki bi združevale seksualne delavke in delavce. Manko je raziskav, ki bi v ospredje postavile zgodbe in izkušnje seksualnih delavk in delavcev in ni raziskav, ki bi preučevale v primerjalni perspektivi razmere v obeh državah.

Raziskava preučuje podobnosti in razlike v režimih prostitucije, kot se odražajo v pravnem in javnem diskurzu in v narativih seksualnih delavk in delavcev. Raziskava postavlja v ospredje glasove seksualnih delavk in delavcev kot ključni vir informacij za oblikovanje in implementacijo primernih politik.

Z obravnavo prostitucije v dveh post-socialističnih državah, kjer je prostitucija marginalizirana tema, raziskava prispeva k študijam s področja, ki si prizadevajo za oblikovanje inkluzivnih politik. Raziskava prevprašuje nekatere osnovne koncepte, žrtev vs. akter/akterka; delo vs. nasilje v specifičnem kulturnem, ekonomskem in političnem kontekstu dveh držav.

Celoten članek tukaj: International Social Research Foundation