Prvi sestanek v Zagrebu

Prvi sestanek v Zagrebu

Prvega sestanka v Zagrebu, ki je potekal 1.-2. junija 2016, so se udeležile Ivana Radačić in Lynette Šikić-Mićanović, članici hrvaške raziskovalne skupine, ter Mojca Pajnik in Mojca Frelih iz raziskovalne skupine v Sloveniji.

Razprava je potekala o naslednjih temah: načrtovanje raziskovalnih aktivnosti; preliminarni pregled literature za primerjalno analizo politik s področja prostitucije v Sloveniji in na Hrvaškem; raziskovalni načrt za analizo sodne prakse in seznam indikatorjev za analizo; vzorec za intervjuje s seksualnimi delavkami v dveh državah; heterogenost vzorca; metodologija in etična vprašanja v raziskovanju; teme intervjuja in relevantna vprašanja za seksualne delavke (polstrukturirani intervju); načrti za publiciranje in spletno mesto.  

2017-05-09T01:06:57+00:00